Redovisning av försäljning av omhändertagna djur

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
När polisen omhändertar djur och djuren sedan säljs vidare så ska försäljningspriset dras av från kostnaden av omhändertagandet, enligt ett svar här. Ska polisen då, enligt lag, redovisa alla siffror på fakturorna till de bestulna djurägarna?
Svar: 

Enligt lagtexten får summan dras av, några speciella krav på redovisning anges inte, men säljs djuren bör man kunna begära någon form av redovisning, http://bibblansvarar.se/sv/svar/omhandertagna-djur-enligt-djurskyddslagen

11 juli 2016 - 14:31