Vad var realskolan?

Besvarad av Åsa B Nilsson
Fråga: 
realskolan, vad var det för skola? Sökte på google men hittade bara tydlig information om realskola i Tyskland. Tack i förhand!
Svar: 

Bibblan svarar har tidigare gett lite tips på läsning om realskolan(se: http://bibblansvarar.se/arkivet?text=realskola*) som du kanske vill titta lite närmare på.

Ett kortare och snabbare svar kan du få från nationalencyklopedin. Så här står det:

"skolform som avskaffades successivt under 1950- och 60-talen i och med att den obligatoriska skolan blev nioårig (de sista kommunala realskolorna upphörde dock först 1972). Läroverket delades 1905 upp i två skolor, realskola och gymnasium. Realskolan blev sexårig, byggde på tre folkskoleår och avslutades med realexamen. Den kortades 1928 till femårig, nu med fyra folkskoleår som grund, vartill lades även en fyraårig realskola med sex folkskoleår som grund. Den senare fick från 1934 praktiska linjer som paralleller till de allmänna. Paralleller till läroverkens realskola blev från 1909 de kommunala mellanskolorna och de kommunala praktiska mellanskolorna, samtliga fyraåriga efter sexårig folkskola."

http://www.ne.se/lang/realskola, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-09-01

31 augusti 2012 - 14:27