Realismen

Besvarad av Anna Dunér
Fråga: 
Realismen
Svar: 

Ordet realism kommer ursprungligen från medeltidslatinets ord "realis" som betydde verklig. När något är realistiskt håller det sig till verkligheten. En realist ser saker som de är till skillnad från optimisten som gör sig positiva förhoppningar och tolkningar eller pessimisten som gör negativa tolkningar och förutsägelser. Ordet realism kan användas inom så skilda områden som konst, litteratur, teater och filosofi. Inom litteraturen till exempel är realism en genre som strävar efter att avbilda verkligheten som den är, till skillnad från t.ex. romantiken. Realismen som litterär rörelse uppstod under första hälften av 1800-talet. Källa: Nationalencyklopedin, realism.

16 maj 2016 - 19:30