Reagerar kopparoxid med saltsyra och svavelsyra?

Besvarad av Suzanne Ahrling
Fråga: 
Reagerar kopparoxid med saltsyra och svavelsyra?
Svar: 

Salter består av joner. De positiva jonerna kommer vanligen från en metall, de negativa jonerna från en syra. En del metaller – som till exempel koppar -  reagerar inte gärna med syror. Då är det lämpligare att starta med en metalloxid när man vill göra ett salt. Salter som bildas av saltsyra kallas klorider. Salter som bildas av svavelsyra kallas sulfater.
 

Kopparoxid och saltsyra

Pluggakuten (läxhjälp på nätet) hittar du en diskussion som handlar om koppar(II)oxid reagerar med saltsyra och då bildar saltet koppar(II)klorid.
På Youtube finns ett klipp som visar vad som händer (på engelska)

 

Kopparoxid och svavelsyra

Om du låter koppar(II)oxid reagera med svavelsyra bildas saltet koppar(II)sulfat.

wikipedia hittar du en artikel om kopparsulfat.

pluggano.se kan du hitta mer information om salter och reaktionsformler.

 

 

18 januari 2020 - 11:31