Räven och tomten

Besvarad av Thomas Drugg
Fråga: 
Hej! Var finns Karl-Erik Forsslunds dikt om räven och tomten, som är underlag för barnboken "Räven och tomten" med text av Astrid Lindgren? Boken finns i två versioner, en med illustration av Harald Viberg, och en ny med illustration av Eva Eriksson. Med vänlig hälsning, Britt-Marie Bäckman
Svar: 

Hej!
Karl Erik Forsslunds dikt "Räven och tomten" publicerades för första gången i hans bok "Djur : skisser och historier från Storgården" (Wahlström & Widstrand, 1900), en bok som sedan trycktes om i flera senare upplagor. I boken ingår dikten i den avslutande delen "Skissboksblad från Paradiset", och finns på sidan 231-234. (Själva titeln "Räven och tomten" förekommer dock inte i denna bok).
Sedan trycktes dikten dessutom i "Läsebok för folkskolan", årskurs 1-2, i många olika upplagor.

Om du är intresserad av att låna och läsa Karl Erik Forsslunds "Djur - skisser och historier från Storgården", fråga på ditt lokala bibliotek. Om de inte själva har den, kan det gå att låna in den som fjärrlån från ett annat bibliotek.

Med vänliga hälsningar
Thomas Drugg
Östersunds bibliotek

9 december 2017 - 9:28