Rättssystem

Besvarad av Amela Hadziresic
Fråga: 
Vad är skillnaden på ett svenskt fängelse och ett fängelse i USA?
Svar: 

Hej!
Om svenska fängelser går det att läsa på https://www.kriminalvarden.se och i ett tidigare svar: http://bibblansvarar.se/sv/svar/hur-ar-det-svenska-rattssystemet-uppbyggt
I USA blir allting lite mer komplicerat eftersom var av en av de 51 delstaterna har olika rättssystem. Läs gärna mer i vårt svarsarkiv. http://bibblansvarar.se/sv/svar/behover-information-om-rattssy ; http://bibblansvarar.se/sv/svar/jag-ska-skriva-om-rattssysteme ; http://bibblansvarar.se/sv/svar/kan-jamfora-sveriges-rattssyst

 
 
Vänligen!
Amela

9 februari 2020 - 16:47