Rättsprocess vid tvist om handpenning

Fråga: 
Kostar det något att sätta igång en rättsprocess om tvist om handpenning? Får den som förlorar tvisten betala även ovanstående ev avgift, förutom det som beslutas?
Svar: 

På sidan Sveriges Domstolar kan man läsa om hur en rättegång i tingsrätten går till och om ersättning:
http://www.domstol.se/Tvist/Rattegang-i-tingsratten/

Här kan du också läsa om vanliga tvister och vart man kan vända sig för att få hjälp innan man går till tingsrätten:
http://www.domstol.se/Tvist/Vanliga-tvister/

Hur man gör för att lämna in en stämningsansökan och vad det kostar:
http://www.domstol.se/Tvist/Stamningsansokan/

På advokatsamfundets hemsida kan du läsa mer om vad en advokat kan göra för dig:
https://www.advokatsamfundet.se/

8 maj 2017 - 12:04