Rättigheter som ägare av bostadsrätt

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Har jag som bor i bostadsrätt rätt att säga ifrån en renovering som jag inte vill ha?
Svar: 

Det beror på hur beslutet om renovering är taget och vad det gäller. Föreningen har en skyldighet att hålla fastigheten i gott skick och den typen av underhållsarbete kan du nog inte tacka nej till. Gäller det renovering av din lägenhet får föreningen göra sådant som stambyten etc. Bibblan svarar ger inte juridiska råd och vi rekommenderar att du kontaktar styrelsen i föreningen för mer information. Kontrollera också vad som står i föreningens stadgar eftersom gränsdragningen mellan inre och yttre underhåll ska framgå där. Du kan också kontakta t ex Juristjouren, http://juristjourenlund.se/sv/hem/, som ger kostnadsfri rådgivning, eller Lawline, http://www.lawline.se/

Läs mer här:

http://www.bostadsrattsagarna.se/oense-i-f%C3%B6reningen-16247899

http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/tilltrade-ti...
http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/artiklar/10-vanliga-mi...
https://www.hsb.se/om-boende/bokunskap/for-brf-styrelser/sa-ska-styrelse...
http://www.bostadsratterna.se/medlemsformaner/fraga-bostadsratterna

19 oktober 2017 - 13:24