Rättigheter och skyldigheter i Sverige?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Hej! folk pratar alltid om sina rättigheter men inte om skyldigheter så vilka skyldigheter har man i Sverige?
Svar: 

Du har helt rätt i att det pratas betydligt mer om rättigheter än om skyldigheter och det finns också mer skrivet, men medborgarskap  definieras som är "ett rättsligt förhållande mellan medborgaren och staten som medför rättigheter och skyldigheter för båda parter. Medborgarskapet förenar alla medborgare och står för samhörighet med Sverige. Medborgarskapet representerar det formella medlemskapet i det svenska samhället och är en grund för folkstyrelsen”. Detta innebär bl.a. att medborgaren har skyldighet att  följa demokratiskt fattade  beslut samt att känna till och följa svensk lag, eftersom alla lagar är till för att samhället ska fungera och för att skydda medborgarna. Lagen om svenskt medborgarskap finns här:

Lagen om svenskt medborgarskap
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-200182-om-svenskt-medborgarskap_sfs-2001-82

21 augusti 2018 - 0:00