Rasism och högre utbildning

Besvarad av David Nilsson
Fråga: 
Hej, jag skulle vilja veta om hat och rasism mot andra kulturer är mindre förekommande bland högre utbildade personer?
Svar: 

Det finns forskning som visar att det är större sannolikhet att människor med högre utbildning (till exempel personer med en universitetsutbildning) är mindre främlingsfientliga än andra. Men det beror förstås på vad man menar med rasism eftersom rasism kan betyda olika saker.

Den statliga myndigheten Forum för levande historia skriver till exempel så här om rasism på sin webbplats:

​"Rasism är ett begrepp som har haft olika betydelser i olika tider, och som även idag betyder olika saker för olika människor. Under 1900-talets början fanns en utbredd uppfattning om att människor kunde delas in i olika raser, och att vissa raser stod över andra. Idag är betydelsen av rasism allt mer komplex och betyder olika saker för olika människor.

Vanligt förekommande uppfattningar är att det handlar om intolerans mot olika grupper på grund av etnicitet, hudfärg, kultur eller religion. Inom forskningen finns många olika perspektiv på och definitioner av rasism. Att det handlar om intolerans mot en grupp människor är dock gemensamt för de flesta vetenskapliga perspektiv och uppfattningar om rasism."

Det finns alltså forskning som visar att det är större sannolikhet att människor med högre utbildning är mer toleranta och mindre främlingsfientliga än andra och i den här rapporten från SOM-institutet på Göteborgs universitet kan du läsa mer om detta. I rapporten kan du också hitta källor till vetenskapliga studier som undersöker sambandet mellan främlingsfientlighet och utbildningsnivå.

Det är också intressant att författarna till rapporten skriver att forskarna inte vet exakt varför högre utbildade personer är mindre främlingsfientliga. Enligt författarna kan vi inte säkert säga att minskad främlingsfientlighet beror på själva utbildningen. Istället kan det bero på att människor som redan från början var mindre främlingsfientliga utbildar sig längre eller att människor som har en högre utbildning har lärt sig att inte ge uttryck för sin främlingsfientlighet.

2 december 2019 - 12:51