Räntabilitet, soliditet, kostnadsränta och skuldsättningsgrad?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Ekonomifråga. Räntabilitet på eget kapital 14% Räntabilitet på totalt kapital 8% Soliditet 25% Vad är kostnadsräntan och skuldsättningsgraden??
27 oktober 2016 - 17:52

Kategorier