Rädda Östersjön - vems ansvar?

Besvarad av Anki Olsson Flodin
Fråga: 
Hej! Vilka har ansvaret för att rädda Östersjön?
Svar: 

På hemsidan www.havochvatten.se kan du läsa om Helsingforskonventionen, Helcom. Helcom är en sammanslutning av 9 länder runt Östersjön + EU. Dessa länder har gjort en
överenskommelse om att gemensamt skydda Österjöns marina miljö. Du kan läsa mer om frågan på deras webb. Där framgår också vilka de nio länderna är. 
 

5 januari 2020 - 9:49