Punktskriftsböcker

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Finns det böcker med punktskrift? Är ej blind men skulle lär mig. Skulle vara roligt med en riktig bok att läsa.
Svar: 

Ja, det finns tryckta punktskriftsböcker som tillhandahålls av Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, du kan läsa mer om dem här:
https://www.mtm.se/om-oss/

Du kan läsa mer om punktskrift här:
https://www.mtm.se/produkter-och-tjanster/punktskrift/

Jag hittade även en artikel om att läsa och skriva punktskrift:
https://www.mtm.se/punktskriftsnamnden/punktskrift/lasa-och-skriva/

Läromedel för att lära sig punktskrift finns via SPSM, specialpedagogiska skolmyndigheten:
https://www.spsm.se/
https://www.spsm.se/laromedel/punktskrift/

 Ett tips är såklart att du först besöker ditt lokala bibliotek, en del har punktskriftsböcker i sitt bestånd och det som de inte har kan fjärrlånas från andra bibliotek, dock är det så att böcker som trycks med punktskrift blir väldigt stora luntor eftersom de trycks på mycket tjockare papper än andra böcker.
Dessutom vill jag ändå säga att lära sig punktskrift är som att lära sig ett helt nytt språk, jag skulle vilja påstå att det är lättare att lära sig ryska än att lära sig punktskrift eftersom det är ett helt nytt sätt att processa information, text:
"Kunskaper om punktskrift och färdigheter i att använda den kräver omfattande utbildning. Barn som är födda med en synskada lär sig punktskrift i skolan. För vuxna personer som blir gravt synskadade är situationen emellertid betydligt mer komplicerad. Det är tyvärr ingen självklarhet i dag att synskadade personer får möjlighet att lära sig punktskrift."
https://www.mtm.se/punktskriftsnamnden/punktskrift/lasa-och-skriva/

 
 
 

9 januari 2018 - 3:06

Kategorier