"Publicly-quoted Producers"

Besvarad av Ove Larsson
Fråga: 
Hej! Vad betyder "Publicly-quoted Producers". Kan ni hitta en bra översättning? Här är en länk som rör ämnet http://investsnips.com/complete-list-of-food-and-beverage-companies-listed-on-u-s-exchanges/
Svar: 

Publicly quoted betyder helt enkelt börsnoterad.
http://sv.bab.la/lexikon/engelsk-svensk/publicly%20quoted

Uttrycket "Publicly quoted producers" förefaller en aning märkligt, men jag antar att man med "producers" menar "companies" och då betyder uttrycket i sin helhet: Börsnoterade företag.

 

15 juli 2017 - 9:14

Kategorier