Publicerades dikten som inleds med "Din längtan är ett hav" av Edith Södergran först i "Jag är ett svärd" (2013)?

Besvarad av Lennart Kihlberg
Fråga: 
Publicerades dikten som inleds med "Din längtan är ett hav" av Edith Södergran verkligen först i "Jag är ett svärd" (2013) eller finns det någon tidigare förekomst?
Svar: 

Hej!

Edith Södergrans dikt som också heter "Din längtan är ett hav..." publicerades första gången i hennes debutsamling "Dikter" från 1916.

Jag har inte tillgång till originalupplagan men dikten finns bland annat publicerad i samlingsverket "Dikter och aforismer" utgivet 1990. Där finns alla hennes diktsamlingar i faksimil och i  kronologisk ordning.

Vänliga hälsningar,

2 oktober 2018 - 12:00