Psykiatri i USA

Besvarad av Therese Hammarsten
Fråga: 
Kostar det pengar att få psykvård i USA och håller den hög kvalitet i jämförelse med Sverige (statliga, om de har sådan)? Vet att de personligen måste betala för sjukvård men hittar ingen information om psykvården. Antar att det är liknande alternativt samma system som med vanlig sjukvård men hade varit intressant att veta. Har hört många inte får psykvård och därför måste begå ett brott för att kunna få vård, men har inte förstått om det är p.g.a. pengar eller att det är svårt att hitta psykiatrisk vård.
Svar: 

För att kunna besvara din fråga så är det enklast att bena upp den i två olika frågor: 

Kostar det pengar att få psykiatrisk vård i USA?

I USA är drivs all vård av privata företag och organisationer. För att få vård behöver du en sjukförsäkring. Det finns olika typer av sjukförsäkringar, som betalar dina sjukvårdsbesök och mediciner. Det finns många olika sjukvårdsförsäkringar. De kan betalas av din arbetsgivare eller av dig själv. Men om du inte har råd att betala för en sjukvårdsförsäkring, finns möjlighet att få den betald via regerings-finansierade sjukvårdsförsäkringar. Ett exempel är MedicAid, som är en sjukvårdsförsäkring för de fattigaste invånarna. Ett annat exempel är MedicAid. Den kan den som fyller 65 söka.

I denna länk kan du läsa mer om skillnaderna i svenska och amerikanska sjukförsäkringar och hur det fungerar: 
https://nft.nu/sites/default/files/Studieresa_USA_-_Offentlig-_och_priva....

MedicAid är den sjukvårdsförsäkring som finansierar mest psykiatrisk vård i USA. Du kan läsa mer om sjukvårdsförsäkringen och psykiatrisk vård på MedicAids webbsida.
https://www.medicaid.gov/medicaid/benefits/bhs/index.html

Vilken kvalitet håller den psykiatriska vården i USA? 

I en artikel i The Guardian, jämförs kvalitén på några olika rika länders vård. Av dessa 11 länder rankas USA lägst, utifrån att man mäter hur mycket vården kostar jämfört med hur stor dödligheten är. Enligt artikeln så kan USA erbjuda riktigt bra vård, om du har råd att betala för den. De stora mörkertalen är övervikt och psykisk ohälsa, som ofta förblir obehandlade. Det finns en tendens att behandling främst sker när det är akut, och inte förebyggande. 
https://www.theguardian.com/society/2016/feb/09/which-country-has-worlds...

Hoppas detta besvarade din fråga! 

23 oktober 2019 - 16:19