Protoner och elektroner

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Varför attraheras negativt laddade elektroner till positivt laddade elektroner?
Svar: 

"Elektricitet är laddningar som rör sig. Laddningar är(som man hör på namnet!) laddade partiklar. Laddningarna kan vara positiva eller negativa. Atomer är uppbyggda av en kärna med positiva laddningar(protoner) och negativa laddningar(elektroner) som rör sig runt kärnan. Laddningar kan som vi senare ska se ge upphov till krafter, och detta används exempelvis i magneter."

"Regeln
Om två partiklar har lika laddning repellerar (stöter bort) de varandra medan de attraherar varandra om de har olika laddning. Atomer har i sin grundform en neutral laddning, då de har lika många positiva protoner som negativa elektroner. Om de sedan får elektroner eller förlorar elektroner kommer de att få en laddning."

http://www.studerasmart.nu/kurshjalpen/fysik/fysik-1/laddningar/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Elektrisk_laddning
Nationalencyklopedin, elektrisk laddning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/elektrisk-laddning (hämtad 2017-11-14)

13 november 2017 - 20:33