Proteinsyntes, RNA och DNA

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
hur kan RNA läsa av och sen omvandla mönstret i ditt DNA till olika proteiner?
Svar: 

RNA, eller ribonukleinsyra, styr hur aminosyror bildar proteiner i kroppens celler. RNA läser av ordningen för DNA:s kvävebaser som styr ordningen av aminosyror för det protein genen kodar. http://genteknik.nu/dna-och-kromosomer/
http://genteknik.nu/fran-gen-till-protein/
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/rna

13 september 2017 - 10:44