profeten Muhammads hårlängd

Besvarad av Birgitta Norgren
Fråga: 
Hade profeten Muhammad kort eller långt hår?
Svar: 

Inom islam finns hundratals berättelser om profeten Muhammeds utseende och karaktär men vi vet ju inte hur tillförlitliga de är. Jan Hjärpe är professor emeritus i islamologi som bl. a. skrivit boken "Bilden av profeten" där han diskuterar olika perspektiv på Muhammed utifrån Koranens texter och olika berättelser i den muslimska traditionen. I kapitlet "Att beskriva Muhammed" går han in på hur han såg ut. Där står bl.a. om "hilya" som är en inramad tavla där profetens utseende och karaktär beskrivs i text. En sådan som ofta kopierats är skriven av en hög ämbetsman i det osmanska imperiet, Mustafa Izzet, och där står: "Hans hår var varken väldigt lockigt eller stripigt utan lite vågigt" Det står inget om längden på håret.

27 mars 2020 - 10:24

Kategorier