Produkter från utrotningshotade djur

Besvarad av Irene Petersson
Fråga: 
Får produkter från plågade djur säljas i Sverige?
Svar: 

Du skriver "plågade" djur, men jag gissar att du menar utrotningshotade djur. Är det inte så får du höra av dig igen!
På den här sidan finns information om vilka regler som gäller i olika delar av världen. http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hotadeart... . Klicka i listan över olika delar av världen så hittar du det.

23 december 2016 - 16:36