Polisens uppdrag och arbetsuppgifter

Besvarad av Ove Larsson
Fråga: 
Varför bryr sig poliser om man t.ex åker moppe på bakhjulet ? dom borde ju bry sig om allt annat i världen än just de !!! Typ bråk, mord, bovar,banditer
Svar: 

Polisen har många olika uppdrag, bl. a. att utreda brott av alla de slag. Ett annat viktigt uppdrag är förebyggande arbete för att förhindra att brott uppstår i framtiden. Dessutom ingår serviceuppdrag till allmänheten, myndigheter och föreningar. Mordutredare t.ex. arbetar i princip aldrig med att kontrollera trafik (mopeder). Här kommer en länk till polisens hemsida där du kan läsa om vilka brott man utreder, vilka uppdrag man har och hur polisen är organiserad.
https://polisen.se/Om-polisen/

20 januari 2017 - 13:30