Pliktexemplar

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Betr: Pliktexemplar. Jag har under 2016 och 2017 skickat pliktexemplar till sju universitetsbibliotek för drygt 15 verk Men det är bara Lunds universitetsbibliotek som återfinns på libris.kb.se. ( med ett undantag) Varför? Borde inte alla universitetsbiblioteken erbjuda sina besökare mina böcker. De har ju bekräftat att de fått dem. Svar till väldigt irriterad!
Svar: 

Pliktexemplar ska skickas till de olika universitetsbiblioteken, men det är enbart Kungliga biblioteket och Lunds universitetsbibliotek som måste bevara exemplaren.
https://www.ub.lu.se/samlingar/svenskt-tryck
http://www.kb.se/plikt/tryck/pliktexemplar/

Biblioteken får in stora mängder material och det kan dröja med katalogiseringen. 

7 december 2017 - 13:58