Pliktbibliotek

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Hur får jag lättast tillgång till äldre protokoll från debatter i Riksdagen, exempelvis protokoll från andrakammaren år 1956?
Svar: 

Det finns lite olika alternativ. Du kan undersöka vad som finns digitaliserat via Riksdagens hemsida

Det finns även något som kallas pliktbibliotek vilka sparar allt svenskt tryckt material. Lunds universitet, Uppsala universitet och Kungliga biblioteket är några av dessa.
Pliktbibliotek

5 juli 2019 - 17:15

Kategorier