Plastens för- och nackdelar

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Vad är plastens olika fördelar & nackdelar? Hur påverkar plasten vår hälsa, ekonomi och miljö? Hur skulle samhället se ut om det vore platslöst?
Svar: 

Magnus Breitholtz, Professor i ekotoxikologi, citeras i "Plasrapporten" där han säger bland annat:

"Plast har många ovärderliga användningsområden, inte minst inom sjukvården. En stor del av världens plastproduktion (flera hundra miljoner ton årligen) används dock till konsumtionsprodukter, med kort livslängd. I produktionen av plast konsumeras en betydande del av världens oljeproduktion, vilket innebär att plastanvändningen i samhället har en negativ klimatpåverkan. Trots uttalade strategier att antingen materialåtervinna plast eller åtminstone förbränna den, för att få tillbaka delar av den energi som gick åt i tillverkningen, är plastföroreningar i miljön omfattande. Då nedbrytningen av plast i miljön är väldigt långsam kan vi bara ana effekterna av denna nedskräpning i ett längre tidsperspektiv."

Du hittar rapporten på naturskyddsföreningens hemsida och du kommer säkert finna den matnyttig.

Klar, Markus, Gunnarsson, David, Prevodnik, Andreas, Hedfors, Cecilia, Dahl, Ulrika, Plastrapporten, Naturskyddsföreningen, 2014,
http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/r... (hämtad 2017-06-09)

Du kan även läsa om plast på NE.se:
Nationalencyklopedin, plast. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/plast (hämtad 2017-06-09)

Även Svensk plastindustri har släppt information om plast:
Plastindustriföreningen, 16 sanningar. http://www.plastindustri.org/wp-content/uploads/2013/09/16_sanningar.pdf (hämtad 2017-06-09)

Dessutom håller FN en conference om havet just i dagarna där de bland annat pratar om miljöförstöringen och plastens problem:
Förenta Nationerna, The Ocean Conference, http://www.un.org/en/conf/ocean/ (hämtad 2017-06-09)

Är du intresserad av det finns det mycket att se på youtube:
Youtube, Plastic Pollution In the Ocean. https://www.youtube.com/results?search_query=plastic+pollution+in+the+ocean (hämtad 2017-06-09)

8 juni 2017 - 23:08