plast

Besvarad av Ann Nilsson
Fråga: 
plast
Svar: 

I NE kan du hitta mycket information om plast. Här är den inledande texten.
"plast (engelska plastic(s), av senlatin pla´sticus 'plastisk', 'formbar', se vidare plastisk), syntetiskt material bestående av en eller ibland flera polymerer samt ett flertal tillsatsämnen.

Polymerer i plast är oftast organiska ämnen (kolföreningar) med undantag för silikonplaster, som är baserade på kiselföreningar. En polymer är uppbyggd av kedjeformiga molekyler, som var och en består av tusentals sammankopplade enskilda små molekyler; se polymer och polymerisation. Polymerens långa kedjemolekyler ger plasten dess karakteristiska kombination av styvhet, hållfasthet och seghet. Genom tillsatser av olika ämnen kan plastens bearbetnings- (formnings-)egenskaper och bruksegenskaper förbättras. En värmestabilisator förbättrar värmetåligheten under bearbetningen i smält tillstånd, medan en ultraviolettstabilisator förbättrar plastens beständighet mot ultraviolett ljus vid utomhusbruk. Plast kan därför definieras som ett polymermaterial som efter bearbetning i smält tillstånd blir styvt med liten (visko)elastisk töjbarhet, till skillnad från elaster (gummi och termoelaster) som förblir mjuka med stor elastisk töjbarhet.

Baserat på molekylstrukturen hos den ingående polymeren kan man indela plasterna i två huvudtyper, termoplaster och härdplaster (se tabell). Termoplaster består av en polymer som är uppbyggd av fria, ofta grenade kedjemolekyler. Vid uppvärmning mjuknar plasten och smälter långsamt. Produkter av termoplast kan därför omformas och materialet kan återvinnas. Härdplaster består av en polymer som är uppbyggd av kemiskt tvärbundna kedjemolekyler. Vid uppvärmning sönderdelas polymeren. Produkter av härdplast kan därför inte omformas och materialet kan inte återvinnas, endast malas ned och användas som fyllmedeltillsats. En annan skillnad mellan plasttyperna är att termoplaster kan lösas i lösningsmedel med likartad kemisk struktur (åtminstone vid uppvärmning) medan härdplaster är helt olösliga, möjligen svällbara. Se även härdplast och termoplast.

Man brukar skilja mellan bruksplaster (engelska commodity plastics), t.ex. etenplast, propenplast, PVC och styrenplast, och konstruktionsplaster (engelska engineering plastics), som är särskilt styva, starka, sega och värmetåliga, t.ex. karbonat-, sulfon-, acetal- och amidplast samt fiberarmerad ester- och epoxiplast."

Vill du läsa mer om tillverkning, återvinning, plastens historia m.m. så kan du gå till ditt lokala bibliotek och logga in i NE för att läsa vidare.

Tekniska museets hemsida hittar du också bra information om plastens historia. Återkom om du det var något annat du ville få reda på när det gäller plast!

12 maj 2014 - 9:58