Planetbildning?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Vilka steg i planetbildningen är svårast att förstå idag? Hur kan vi forska om planetbildning? Vilka massor har planeter som ligger nära sina stjärnor?
Svar: 

Här får du länkar till några lämpliga webbplatser:
http://www.scholarpedia.org/article/Planetary_formation_and_migration
http://www.nature.com/news/these-seven-alien-worlds-could-help-explain-how-planetsform-
1.21512

http://astronomy.com/news/2017/02/seven-planets-one-solar-system

Om du behöver fördjupa dig ytterligare, så kan du få tips på lämpliga böcker genom att söka i den nationella bibliotekskatalogen Libris på t.ex. planetary formation
http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=planetary+formation&f=simp&spell=true&hist=true&p=1

12 april 2017 - 19:14