Planetbanor och planetmigration?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Hur ser banorna ut på olika avstånd från stjärnan? · Varför startar planetmigration? · Kan det finnas jordliknande planeter i ett system där planetmigration har ägt rum?
Svar: 

Här får du länkar till några olika webbplatser med information om planeternas banor och planetmigration: 

Planetdrift: Ny teori förklarar de märkliga banorna runt solen
http://fof.se/tidning/2011/6/planetdrift-ny-teori-forklarar-de-markliga-banorna-runt-solen
När solsystemet exploderade
http://www.popularastronomi.se/wp-content/uploads/2008/04/2008_1_rickman.pdf
Planetary migration
https://en.wikipedia.org/wiki/Planetary_migration  
Planet migration
http://www.astro.le.ac.uk/~rda5/planets_2011/lecture6_handout.pdf

12 april 2017 - 19:13