Planekonomi och marknadsekonomi

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Hur beskrivs en planekonomi och marknadsekonomi skillnader mellan de två ekonomierna ?
Svar: 

Planekonomi och marknadsekonomi är två ekonomiska system som är varandras motsatser. I en planekonomi planeras/bestäms nivåer på all produktion och konsumtion från början, av politiska ledare/tjänstemän (vilket ställer till problem eftersom det är omöjligt att i förväg bestämma hur mycket som ska produceras och var som kan komma att behöva konsumeras). I en marknadsekonomi bestämmer marknaden/konsumenternas beteende helt och hållet (vilket till exempel ställer till problem eftersom företag av naturliga skäl gärna expanderar och så småningom blir så stora att de får ett informationsövertag över konsumenterna). I själva verket är både de ekonomiska systemen ohållbara, varför de flesta länder, framförallt demokratier, har blandekonomiska system med olika andelar plan och marknad.
Läs våra tidigare svar här:
http://bibblansvarar.se/sv/arkivet?text=planekonomi
http://bibblansvarar.se/sv/arkivet?text=marknadsekonomi
SO_rummet har bra information:
http://www.so-rummet.se/search/site/marknadsekonomi
http://www.so-rummet.se/search/site/planekonomi

5 oktober 2016 - 8:52