Planekonomi i världen

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
hur har fördelningen av plan- respektive marknadsekonomi förändrats från 1945 fram till idag?
Svar: 

Planekonomi har varit knutet till de stora kommunistiska staterna som Sovjetunionen, Kina och Öststaterna. När Berlinmuren föll och sedermera även Sovjetunionen i början av 90-talet, föll också deras ekonomiska system samman. Idag har de flesta av de gamla planekonomierna, som Kina, gått över till en blandekonomi. Vad jag kunnat utläsa är det bara Nordkorea kvar som har en planekonomi. Här är några artiklar som jag hittat i ämnet:
Post–World War II economic expansion på engelska Wikipedia
Planekonomi på svenska Wikipedia
Planekonomi, marknadsekonomi, blandekonomi och kretsloppsekonomi på SO-rummet
Kommunistregimernas fall i Central- och Östeuropa 1989-1991 på SO-rummet
Därför föll Sovjetunionen på SO-rummet
Vietnam – ett land på väg mot marknadsekonomi på Framtidens välfärd
Vad är en planekonomi? på Ekonomihandboken
Kuba på Landguiden
Kuba på Globalis

10 december 2018 - 22:40