Placering vid dubbla efternamn

Besvarad av Anna Sahlen
Fråga: 
Vid dubbla efternamn hos en författare, hur vet man på vilket av efternamnen en bok ska placeras? Exempelvis Kerstin Lundberg Hahn och Åsa Anderberg Strollo. Jag tycker inte det framgår i Libris vilket av efternamnen som ska prioriteras, eller gör det? Hur i så fall? Spontant och enligt Skatteverkets registreringsprinciper vill jag placera böckerna under Hahn respektive Strollo (efter regeln om att första efternamn räknas som mellannamn). Men under vilket efternamn är böckerna katalogiserade? Tack på förhand!
Svar: 

Enligt informationen på KB:s webbplats om katalogisering så ska böckerna placeras på första ledet: 
"Svenska sammansatta släktnamn
Följ anvisningarna i KRS 22.5C4-5 och sortera på det första ledet."

så Hahn och Anderberg i ditt exempel.

Principer för mellannamn och efternamn har förändrats över tid och är möjligen inget som påverkar katalogiseringsprinciperna. Enligt lag (2016:1013) om personnamn kan man åter ha dubbla efternamn. 

19 februari 2020 - 12:23

Kategorier