pirater

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
När var det piraternas tid?
Svar: 

Den bild de flesta har av pirater idag är något är på det stora hela uppdiktad, Pirates of the Caribbean har inte särskilt mycket att göra med sanningen. 
Pirater lika länge som det har funnits fartyg. Men de som man oftast tänker på när man hör ordet "pirat" levde från 1500-talet till ca 1850. De var män, och ibland kvinnor, som levde på att plundra andra fartyg.

Du kan läsa mer om pirater här:
http://www.ungafakta.se/lattlast/pirater/

Det några andra lite svårare artiklar finns här:
https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/pirater-och-sjoroveri
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%B6r%C3%B6veri
Nationalencyklopedin, sjöröveri. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/sjöröveri (hämtad 2017-10-12)

10 oktober 2017 - 13:36

Kategorier