Pingst

Besvarad av Annika Nilsson
Fråga: 
Varför firar vi pingst?
Svar: 

Pingst är en kristen högtid och du kan läsa om pingsten bland annat på Svenska kyrkans hemsida. 

I Nationalencyklopedin finns följande information:

"Pingst (ytterst av grekiska pentēkostēʹ (hēmeʹra), egentligen ’femtionde (dagen)’), en av kyrkoårets största högtider, firad på femtionde dagen efter påsk till minne av Andens utgjutande över lärjungarna (Apostlagärningarna 2:1–11). Pingstens bakgrund är den judiska veckofesten (som i Nya Testamentet kallas pingst). Den kan betraktas som påskfirandets avslutning. Under medeltiden uppfattades den dock som en särskild högtid och försågs med oktav (se oktav). Firandet av annandag pingst var en kvarvarande rest av detta; annandag pingst upphörde dock att i Sverige vara allmän helgdag från 2005. Den kvarstår dock som gudstjänstdag med texter och böner i ”Den svenska evangelieboken”. Talet om pingsten som ”hänryckningens tid” kommer av Tegnérs dikt ”Nattvardsbarnen”. Jämför kyrkoåret.De senmedeltida köpmannagillena och hantverksskråna samlades till mässa och fest under pingsthelgen, som förknippades med upptåg såsom papegojskjutning och majgrevefester. Även bönderna samlades till pingstgillen i sina byalag. Efter reformationen förblev pingstdagen en stor kyrklig helgdag, medan tredjedag pingst kunde ägnas världsliga festaktiviteter.

Under pingsten drog skolstädernas djäknar ut på vandring, s.k. sockengång, för att uppvakta med sång och andra upptåg hos bönderna och i gengäld få mat och dryck och andra förnödenheter. När överheten förbjöd ungdomslagens majfester, flyttade drängar och pigor sin vårfest till pingsten (jämför kransgille och pingstbrud). På många håll ingick det att man parade ihop pojkar och flickor inför sommarens danser.

I städerna var det vanligt att vid pingst ordna gökotta eller andra utflykter i naturen. Pingstfesten skall ses i ett vidare sammanhang, som också omfattar valborgsmässoafton, första maj, midsommar och andra fester under våren och försommaren. Många beståndsdelar var gemensamma eller kunde växla mellan dessa fester."

Källangivelse:
Nationalencyklopedin, pingst.
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/pingst (hämtad 2017-06-15)

15 juni 2017 - 7:06