Personliga uppgifter på nätet?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Det lär finnas en del uppgifter om mig personligen på internet Hur kan jag ta del av dessa?
Svar: 

Beroende på hur aktiv du är på nätet finns dina uppgifter på många olika ställen. på Statens personadressregister kan du bland annat läsa:
Uppgifter om enskilda personer finns i ett stort antal register som kan föras av myndigheter, företag, föreningar och andra enskilda. Vissa sådana register kan vara sökbara på webben.
En sajt med personuppgifter ägs ofta av ett företag som har erhållit ett utgivningsbevis. Det betyder att företaget har fått grundlagsskyddad rätt att publicera sin databas enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Många ser en sådan publicering som ett otillbörligt intrång i den enskilda integriteten.

Om sajten (den ansvarige utgivaren) inte vill hjälpa till med att ta bort publicerade uppgifter är möjligheten att få bort uppgifterna tyvärr mycket begränsad.

De största kreditupplysningsföretagen har var sina dataregister med uppgifter om alla personer som fyllt 16 år i Sverige och om alla företag i landet. De hämtar huvudsakligen sina uppgifter från myndigheter. Man har ingen rätt att bli struken ur kreditupplysningsföretagens register.

Området och regleringen av detta med personuppgifter är komplicerat. För att göra reglerna lättare att förstå vill Skatteverket/SPAR lämna följande information. Informationen är översiktlig och beskrivningarna innehåller förenklingar.

Hela artikeln kan du läsa på Mina personuppgifter finns på internet — kan jag få bort dem?

Du kan även läsa mer på Skatteverket och i en artikel på EU:s hemsida

14 april 2020 - 20:49