Persondatorns (PC) historia

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
När uppfanns den första bärbara datorn? När uppfanns den första PC-datorn?
Svar: 

Den första bärbara dator eller laptop utvecklades 1981 och kallades Osborne 1-systemet, enligt RandomHistory. com. Det Osborne 1-systemet var stor som en symaskin, behövde inkopplad och hade en liten skärm. Det Osborne 1-systemet var revolutionerande eftersom det tillåtet affärsmän att bära data med dem runt om i världen och även på plan. Den Osborne 1 var ganska stort, som hindrat den från att lyfta kommersiellt.

Historien om bärbara datorer

Hemdator
Efterfrågan på datorer för privat bruk var stor i början av 1980-talet och det lanserades en uppsjö av så kallade hemdatorer – enkla datorer som gick att programmera och spela på. För att hålla nere priserna utnyttjades två konsumentelektronikprodukter som redan fanns i hemmen; en vanlig tv fungerade som bildskärm och för att spara program och data användes en kassettbandspelare. Hemdatorer programmerades i BASIC, ett programspråk som var skapat för nybörjare. Många tillverkare försökte slå sig in på hemdatormarknaden men det var bara ett fåtal som blev framgångsrika, bland annat Commodore, Sinclair och Atari. Hemdatortillverkarna hade ett begränsat utbud av programvara och spel. Nyetablerade datorspelsföretag utvecklade spel som i många fall blev försäljningssuccéer. Dessutom publicerade datortidningar kod till program och spel.

Datorhistoriska nedslag - Tekniska museet

Den 12 augusti 1981 lanserades IBM PC, den första persondatorn från IBM.

Datorhistoria och datorutveckling, från 1800-talet till nutid - KTH

Du kan även läsa om datorns historia på SO-rummets hemsida:
Datorns historia

 
 

16 september 2019 - 19:17