Inflation

Besvarad av Bertine Pol-Sun...
Fråga: 
Person A lånar fem kronor av person B år 1983. Hur mycket ska person B ha tillbaka av person A år 2012? Tack på förhand!
Svar: 

Statistiska centralbyrån har en prisomräknare på sin hemsida: http://www.scb.se/Pages/PricesCrib____258649.aspx.

Om person B inte tar ut ränta på det utlånade beloppet, blir svaret: 11,74 kr för 2011. Det går inte att räkna ut talet för 2012, eftersom man inte har beräknat Konsumentprisindex ännu. Det är svårt att veta i förväg hur prisutvecklingen och inflationen blir.

19 januari 2012 - 8:35

Kategorier