"Pendunculate Oak" eller Quercus Robur

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Hej! Jag skulle vilja ha en översättning - och gärna en bild på - "pendunculate oak" för Quercus Robur. Vad betyder ordet pendunculate ? Och hur ser det ut? Mvh
Svar: 

Ek, (Quercus robur, kallas även skogsek, vanlig ek, sommarek och stjälkek, jämför med pendunculate oak), är ett kraftigt lövträd som kan bli åtminstone tusen år gammalt. Du kan läsa mer på dessa sidor, i det engelska lexikonet Arkive,org kan du hitta flera bilder på just eken:

Wikipedia, Ek. https://sv.wikipedia.org/wiki/Ek (hämtad 2017-05-29)
Nationalencyklopedin, ek. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ek (hämtad 2017-05-29)
Den virtuella floran, Ek. http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faga/querc/querrob.html (hämtad 2017-05-29)
Arkive.org, Quercus Robur. http://www.arkive.org/pedunculate-oak/quercus-robur/image-A7522.html (hämtad 2017-05-29)

I websters lexikon kan du läsa följande definitioner på Peduncle:
1:  a stalk bearing a flower or flower cluster or a fructification
2:  a narrow part by which some larger part or the whole body of an organism is attached :  stalk, pedicel
3:  a narrow stalk by which a tumor or polyp is attached

Merriam Webster, Peduncle. https://www.merriam-webster.com/dictionary/peduncle (hämtad 2017-05-29)

Efter lite forskande bland våra äldre lexikon fann jag att ordet även finns på svenska "Pedunkel" eller "Blomsporre".

Pedunkel (liten) stjälk, (litet) skaft; jämför pedicell. bot. Blomskaft (vill du se hela definitionen har jag bifogat ett foto från boken)
Ordbok över Svenska språket utgiven av Svenska akademien, Band 19, A-B PH. Lindstedts univ.-bokhandel, Lund, 1952, sid. 534
 

29 maj 2017 - 8:19