Påvisa stärkelse i ämnen

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Du ska undersöka om ägg och potatis innehåller stärkelse. a) Hur går du tillväga? b) Vad kommer resultatet att visa?
Svar: 

Youtube kan vara en  källa till oändlig vishet, söker på stärkelse där får du fram en massa experiment:

youtube.com, stärkelse + test. https://www.youtube.com/results?search_query=st%C3%A4rkelse+test (hämtad 2017-05-12)

och googlar du på stärkelse i matvaror kan du hitta till exempel den här sidan om om potatis:

Svenspotatis.se, näringsinnehåll. http://svenskpotatis.se/storhushall/naringsinnehall/ (hämtad 2017-05-12)

17 maj 2017 - 15:27