Pälsimport

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Hur mycket päls importeras till Sverige från Kina?
Svar: 

Kina är världens största pälsexportör, något som uppfattas som problematiskt av många eftersom djurskyddet är extremt eftersatt, http://www.peta.org/issues/animals-used-for-clothing/fur/chinese-fur-ind.... Sverige handlar med Kina, det är en av våra största handelspartners, http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/samh...
Tyvärr är din fråga så specifik att du får kontakta SCB och höra om de kan hjälpa dig vidare, http://www.scb.se/sv_/Om-SCB/Kontakta-oss/

26 november 2016 - 15:52