Pågår en kolonisation av Sverige?

Besvarad av Sebastian Tarazona
Fråga: 
Pågår en kolonisation av Sverige?
Svar: 

Hej,

Om vi ser på betydelsen av kolonisation och den relaterade termen kolonialism i National Encyklopedin (NE) är jag böjd att svara nej på din fråga.

Kolonisering har i NE innebörden "att ett tidigare (mer eller mindre) outnyttjat område befolkas och odlas upp, eller att en stat gör ett område till koloni", och kolonialism,  som är närmare kopplat till den senare betydelsen, "erövring, kontroll och exploatering av områden utanför kolonisatörens primära territorium". Kolonialism används oftast som ett samlingsbegrepp för de europeiska staternas utomeuropeiska erövringar. Japan och Kina har t.ex. dock också varit kolonialmakter och längre tillbaka används termen med avsikt på antikens Grekland och Romerska riket. Nykolonialism och neokolonialism avser i en utvecklad betydelse i sin tur "politisk dominans och ekonomisk exploatering som äger rum utan direkt territoriell kontroll".

I NE hittar du även en bra övergripande sammanfattning av vad som menas med migration, om det t.ex är  invandring och flyktingströmmar som din fråga avser. Du skulle också kunna titta på termen globalisering. Tillgång till NE har du oftast genom ditt lokala folkbibliotek.

16 februari 2016 - 13:36