Citat från wikipedia angående Raphaël Lemkins definition av folkmord

Besvarad av Linnéa Björkman
Fråga: 
På wikipedia står det att Raphaël Lemkins definition av folkmord är detta: ”mord, utrotande, förslavande, deportation och andra omänskliga handlingar, begångna mot någon civilbefolkning före eller under kriget, eller förföljelser av politiska, rasistiska eller religiösa skäl” Men var kommer denna översättning ifrån? Finns ingen källa på wiki-sidan och jag hittar inte den någonstans. En bok? Vilken sida? Tacksam för svar!
Svar: 

Du har alldeles rätt, det finns ingen källhänvisning till det sagda citatet. Men Nationalencyklopedin använder också detta citat och hänvisar till överenskommelsen i London den 8:e augusti 1945, mellan de allierade, då det upprättades en internationell militärdomstol för att döma tyska krigsförbrytare. Den "innehåller en stadga för den blivande Nürnbergdomstolen, vars artikel 6 angav tre brottskategorier som skulle föranleda individuellt ansvar" (citat från nationalencyklopedin, sökning folkmord).

Denna artikel 6 hittar du här och vid artikel 6c hittar du citatet, dock på engelska:
CRIMES AGAINST HUMANITY: namely, murder, extermination, enslavement, deportation, and other inhumane acts committed against any civilian population, before or during the war; or persecutions on political, racial or religious grounds in execution of or in connection with any crime within the jurisdiction of the Tribunal, whether or not in violation of the domestic law of the country where perpetrated.

Ordet genocide (engelska för folkmord) användes först av Raphaël Lemkin i Nürnberg men definitionen i wikipedias citat tillhör inte Lemkin utan som sagt Nürnbergdomstolen, och definierar inte specifikt folkmord utan brott mot mänskligheten. Så denna gång är wikipedias text (Begreppet genocid introducerades och definierades av den polske juristen Raphaël Lemkin. Den definierades som "mord, utrotande, förslavande, deportation och andra omänskliga handlingar, begångna mot någon civilbefolkning före eller under kriget, eller förföljelser av politiska, rasistiska eller religiösa skäl) lite vilseledande.

Dock var ju Raphaël Lemkin som sagt först ut med ordet genocide. Den engelska wikipedia berättar att ordet är sammansatt av två latinska ord; genos (γένος), "folk" och cīdere "att döda" och skriver ut ett citat från hans bok "Axis rule from occupied Europe" (som du hittar i fulltext här), där han definierar folkmord, citatet lyder:

Generally speaking, genocide does not necessarily mean the immediate destruction of a nation, except when accomplished by mass killings of all members of a nation. It is intended rather to signify a coordinated plan of different actions aiming at the destruction of essential foundations of the life of national groups, with the aim of annihilating the groups themselves. The objectives of such a plan would be the disintegration of the political and social institutions, of culture, language, national feelings, religion, and the economic existence of national groups, and the destruction of the personal security, liberty, health, dignity, and even the lives of the individuals belonging to such groups. (Lemkin, Raphaël "Axis rule from occupied Europe", s 79)

 
 

 

9 januari 2015 - 2:52