På vilket språk tänker en döv person?

Besvarad av Sebastian Tarazona
Fråga: 
På vilket språk tänker en döv person?
Svar: 

Hej!

Via dessa länkar hittar du olika svar på hur döva tros tänka. Det verkar vara en fråga som diskuteras flitigt av döva i olika forum. Bl.a. nämns att tänka "visuellt", att i tankarna se och utläsa ord i teckenspråk.

http://www.straightdope.com/columns/read/2486/in-what-language-do-deaf-p...
http://illvet.se/manniskan/tanker-dova-pa-teckensprak
https://www.psychologytoday.com/blog/the-voices-within/201401/do-deaf-pe...
https://www.reddit.com/r/AskReddit/comments/qc6zu/if_a_deaf_person_is_bo...

Den kända brittisk-amerikanske neurologen och författaren Oliver Sacks har skrivit boken Att se röster : en resa in i de dövas värld som finns att låna på svenska bibliotek:
https://libris.kb.se/bib/7407647

17 januari 2018 - 8:57