på vilket sätt har beteendeperspektivet gett avtryck?

Besvarad av Jessica Andersson
Fråga: 
på vilket sätt har beteendeperspektivet satt sitt avtryck i olika sammanhang?
Svar: 

Här hittar du ett tidigare svar på liknande frågor som ställts till bibblan svarar:
http://bibblansvarar.se/sv/arkivet?text=beteendeperspektiv

http://bibblansvarar.se/sv/arkivet?text=behaviorism

Fler tips på sidor som användbara:

Lätt att lära - https://lattattlara.com/psykologiska-perspektiv/behavioristiskt-perspektiv/

Psykologiskolan - https://psykologiskolan.wordpress.com/beteende-psykologi/

Om ditt närmaste bibliotek har tillgång till det digitala uppslagsverket NE så kan du också hitta artiklar om behaviorismen och dess förespråkare där.
 

24 november 2019 - 20:06

Kategorier