På runstenar är det vanligt att det står ”Gud hjälpe hans själ och ande”.

Fråga: 
På runstenar är det vanligt att det står ”Gud hjälpe hans själ och ande”. Vad ansågs skillnaden vara mellan själ och ande vid den tidsperiod dessa stenar restes?
Svar: 

Vad skillnaden mellan själ och ande kan vara är en rätt stor fråga, som sysselsatt filosofer genom tiderna. Om vi ser till vikingarna så ansåg de att människan bestod av kropp, själ och ande. Själen var den del av människan som var jordisk, alltså din personlighet och din strävan. Anden däremot var den del av dig som sökte de högre makterna, och som stod i kontakt med dem. Anden ansågs även vara själva livskraften, och den kraft som höll samman själen och kroppen genom livet.
Inom kristendomen ser man ofta samma begrepp och samma frågeställning. Vilket har gjort att frågan fortfarande diskuteras. 

14 juni 2020 - 18:18

Kategorier