Antal aborter i Sverige 2013

Besvarad av Ella Styf
Fråga: 
På hur många barn genomfördes aborter under 2013 i Sverige? Tack på förhand!
Svar: 

Socialstyrelsen är den myndighet som sammanställer statistik över antalet aborter gjorda i Sverige, men beklagligt nog avbröt man insamlingen av denna under våren 2013, eftersom man ville undersöka ifall den information som man samlade in var alltför detaljerad. Fr o m i januari i år (2014) har man återupptagit statistikinsamlingen, men det föreligger alltså en lucka för just 2013. Socialstyrelsens kontaktperson i ärendet hänvisar till att man kan vända sig till de enskilda landstingen för att få upplysningar. För övrigt rekommenderas den statistiska uppställningen för år 2012 som nås genom följande länk:http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/aborter

29 oktober 2014 - 18:00

Kategorier