Överta vabdagar?

Besvarad av Lena Airi Palm ...
Fråga: 
Kan jag överta några av min dotters vabdagar då jag skötte deras sjuka son när hon skulle föda sitt barn nr två?
Svar: 

Försäkringskassan har information om vabdagar och om hur reglerna ser ut. Se länk nedan.
När det gäller släktingar och vab skriver de så här:
släktingar.... "ska ringa kundcenter första gången de vill vabba. Då registreras ett samband mellan barnet och den personen. Därefter kan han eller hon anmäla VAB som vanligt. När anmälan är gjord skickar vi en blankett som både föräldern och den som vårdar barnet ska skriva under och skicka in till Försäkringskassan. Nästa gång samma person vill vabba kan han eller hon anmäla och ansöka utan att ringa till kundcenter."

http://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/vard_av_barn_vab

Kontaktinfo till Försäkringskassans kundcenter finns här: http://www.forsakringskassan.se/kontakt

2 december 2015 - 8:19