Översättning av Hamlet

Besvarad av Lena Airi Palm ...
Fråga: 
Hej. Jag har en fråga om boken "Världens bästa dramer i urval" (ISBN: 99-0440042-3). Vem har översatt Shakespeares "Hamlet" i den boken?
Svar: 

Carl August Hagberg står för översättningen av Hamlet i den bok du anger.

11 januari 2017 - 8:20