Översättning av "därmed inte sagt" till engelska

Besvarad av Fanny Halling
Fråga: 
Hur säger man 'därmed inte sagt' på engelska?
Svar: 

Hej! 

Det beror lite på hur resten av meningen ser ut och det finns mer än ett tänkbart alternativ. "That does not mean..."  "That is not to say..." "That said, I do not..." är några exempel.
På den här sidan kan du se flera exempelmeningar och sedan välja vad som passar bra för det du vill säga. 

20 mars 2018 - 18:44