Översättning av Boileau?

Besvarad av Mats Nordström
Fråga: 
Var kan jag hitta en (bra) översättning av Boileaus text? https://www.laculturegenerale.com/boileau-ce-que-lon-concoit-bien-senonce-clairement/
Svar: 

Texten du hänvisar till är ett utdrag (rad 147-207) ur Boileaus "L’Art poétique" Chante 1
På originalspråk finns hela L’Art poétique tillgänglig på nätet.

1971 kom det ut en översättning som ingick i en serie vid namn Horisont småskrifter.
"Diktkonsten" / på svensk vers med inledning och kommentar av Teddy Brunius
Dessvärre ser det ut som att den inte finns på så många bibliotek. Kontakta gärna ditt lokala bibliotek för att se om de har möjlighet att ta in den på fjärrlån till dig.

Betydligt lättare att hitta är samlingsverket "Franskt 1600-tal" i översättning av Hjalmar Gullberg.
Nackdelen är att han valt ut vissa delar ur "L’Art poétique" så av just texten du letar efter finns bara första stycket (rad 147-154) och sista stycket (rad 199-207) med.
Om du ändå är intresserad av denna så hittar du översättningarna på sidan 411. Första stycket börjar med "Hos vissa andar ... " och sista stycket med "En sann vän ..."

Skulle ditt lokala biblioteket inte ha denna i sina samlingar bör det inte vara några problem att ta in den till dig.

23 juni 2019 - 11:11