Östeuropa, kommunister och muslimer?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Hur kommer det sig att västeuropa efter andra världskriget tvingade på kommunister på östeuropeiska länder och nu vill tvinga på dem muslimer? Varför?
Svar: 

Om kommunisterna i Östeuropa under efterkrigstiden kan du bl.a. läsa på SO-rummet och genom att följa de länkar som finns efter texten:

Kalla kriget
http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/det-korta-1900-talet/kalla-kriget

När det gäller muslimer i dagens Europa finns det väldigt många och vitt skilda åsikter, men följande texter tar upp din fråga ur lite olika aspekter:

Fästning Europa kraftsamlar – och möter motstånd
https://www.svd.se/pegida-tagar-i-europa-demonstrationer-mot-islamisering
Murarna mot islam
http://expo.se/2015/murarna-mot-islam_6926.html
Islam i Europa
http://www.signum.se/archive/read.php?id=682

17 maj 2017 - 18:35