Östasiatiska influenser i svensk konst

Besvarad av Elna Isaksson
Fråga: 
Finns det någon bok eller möjligtvis akademisk uppsats som behandlar svenska konstnärers inspiration av östasiatisk konst? Det kan egentligen röra sig om vilken konstperiod som helst, men gärna före 1950. Med östasiakt konst menar jag Kina, Japan, Korea och möjligen Vietnam.
Svar: 

Hej!

Här är två titlar om japanskt inflytande på svensk konst:
Japomania in the Nordic Countries, 1895-1918 
Stilla skönhet : nordisk och östasiatisk interaktion

I denna bok finns ett kapitel om Kinas inflytande på den svenska konsten under 1700-talet (Viveka Kjellmer, Kineseriet : Gränsöverskridande gränsmarkör):
Gränslöst: 1700-talet speglat i nutiden 

Jag snubblade också över den här artikeln i magasin1 om utställningen"När Japan kom till Värmland. Japonism hos Rackstadkonstnärerna 1880–1920" som kanske kan fungera som inspiration. 

Förutom detta vill jag också tipsa om att skaffa lånekort på ett universitet- eller högskolebibliotek med en konsthistorisk institution, om det är geografiskt möjligt. Många bibliotek ger möjlighet att skaffa lånekort även om man inte är student och erbjuder ofta rådgivningar eller boka en bibliotekarie som kan tipsa om mer specialiserade sökningar och databaser. 

Trevlig läsning!

 

12 januari 2020 - 17:14